Böjtben az emberkereskedelem ellen

2015. március 24., kedd

A Református Egyházak Világközössége (REV) „Teérted töretett meg" címmel indította el kampányát, amely az ún. Accrai Hitvallás szellemében szólít fel a világot behálózó emberkereskedelem elleni fellépésre.

A keresztények szerte a világban Krisztus önkéntes áldozatát ünneplik az úrvacsora alkalmával: „Teérted töretett meg" (Broken for You). Csodálattal fogadjuk megtöretett testét és értünk kioltott életét, megindít önfeláldozása, bátorsága és méltósága. Jézus önként vállalta értünk a kereszthalált, hogy mi szabadok lehessünk.

És mégis rengetegen vannak, akik nem szabadok. Olyannyira nem, hogy még testükkel sem rendelkezhetnek szabadon. Sokan vannak közöttünk az elnyomottak, szegények és kizsákmányoltak, akik olyan rendszerben kényszerülnek élni, amelyben emberekre nem személyként, hanem áruként tekintenek.

Az emberkereskedelem nemzetközi jelenség; nők, férfiak és gyermekek testével árucikként élnek vissza, hogy kielégítsék az olyan munkákra és szexuális szolgáltatásokra való igényt, melyeket mások önként nem vállalnak el. Egy szerteágazó gazdasági rendszer része mindez, amely az emberekre árucikként tekint, nemi és faji megkülönböztetésükön túl társadalmi státuszuk és nemi hovatartozásuk szerint határozza meg értéküket. A probléma azokban a gazdasági rendszerekben gyökerezik, amelyek megteremtik és fenntartják a szegénységet, és nem ismerik el az emberi lények veleszületett méltóságát és értékét.

Az emberkereskedelem mindenhol jelen van. Akárhol legyünk is a világban, biztosra vehetjük, hogy kereskedelmi útvonal mentén élünk - akár a kereslet, akár a kínálat miatt. Ezek az útvonalak ugyanis behálózzák a világot globálisan, regionálisan és országokon belül is.
Egy évtizeddel ezelőtt az Accrai Hitvallás kimerítően és világosan fogalmazott a világgazdaságot alakító kizsákmányoló erők kapcsán, és arra hívta a Református Egyházak Világközösségnek tagjait, hogy álljanak ellent és szálljanak szembe az életellenes erőkkel. A REV emberkereskedelem elleni kezdeményezése kiváló alkalom arra, hogy az Accrai Hitvallás felszólítását gyakorlatba ültessék az egyházak. A REV főtitkára, Chris Ferguson, arra kérte a tagegyházakat, hogy aktívan vegyék ki részüket a programban. „A cél, hogy a tagegyházak kiemelt kérdésként foglalkozzanak az emberkereskedelem jelenségével, és ezzel is tudatosuljon bennük az Accrai Hitvallás látomása a gazdasági és politikai élet kapcsán, amely ma is arra indít minket, hogy a hatalmasokat elszámoltassuk" – áll a főtitkár felhívásában.

„Hisszük, hogy Isten arra hív minket: halljuk meg a szegények kiáltását és a teremtett világ sóhajtozását, és kövessük Jézus Krisztus közösségért végzett küldetését, aki azért jött, hogy mindenkinek élete legyen, sőt, bőségben éljen (Jn 10,10). Jézus igazságot hoz az elnyomottaknak és kenyeret ad az éhezőknek; szabadulást hoz a foglyoknak és megnyitja a vakok szemeit (Lk 4,18); megsegíti és védelmezi a leigázottakat, az idegeneket, az árvákat és özvegyeket." (Accrai Hitvallás, 28.)

Erre szolgál a „Teérted töretett meg" című kiadvány, melynek neve az úrvacsorai liturgiára utal, és a böjt időszakára kínál bibliai reflexiókat és imádságokat. A kampány felhívja a figyelmet azon nők, férfiak és gyermekek önfeláldozására, bátorságára és méltóságára, akiknek teste napról napra elenyész a rájuk kényszerített fizikai vagy szexuális munka miatt, és akik mindezt családjuk anyagi támogatása érdekében kényszerülnek elszenvedni. Életkörülményeik nem igen hagynak választási lehetőséget nekik, de azáltal, hogy árucikként kezelik őket, alapvető emberi mivoltuktól és méltóságuktól is megfosztják. Férfiak, nők és gyermekek krisztusi szenvedése és bátorsága arra kell indítson minket, hogy szolidaritást vállaljunk velük, felszabadításukért és gyógyulásokért mindent megtegyünk. Nem utolsó sorban azért, mert sokan közülük értünk törettek meg.

A REV kampánya nem csak az emberkereskedelem gonoszságára hívja fel a figyelmet, hanem célja annak a lelkületnek és szellemiségnek az előmozdítása, amely megbecsüli minden ember életét és méltóságát.

A „Teérted töretett meg" gyülekezeti segédanyag letölthető angol nyelven [PDF]
Lásd még:
Accrai Hitvallás
10 éves az Accrai Hitvallás

Külügyi Iroda
Forrás: http://wcrc.ch/broken/
Fordította: Kalácska Dalma

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.