Az apostolok közössége

2016. január 14., csütörtök

Bibliai gondolatok az ökumenikus imahét ötödik napjára.

Ézs 56,6–8: Az én házamat az imádság házának fogják majd nevezni minden nép számára.

Zsolt 24: Ki mehet föl az Úr hegyére?

ApCsel 2,37–42: Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.

Jn 13,34–35: Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én is szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!

Lettországban a keresztyén vezetők rendszeres ökumenikus összejöveteleinek helyszíne az ország legmagasabb hegye, a Gaiziņ, amelyen egyszerű asztalközösséggel egybekötött negyvenórás imaalkalomra gyűlnek össze. A találkozók alatt a hívők szüntelen imádsága és istentisztelete támogatja őket. Így figyelhetünk most a lettországi Minden Emberért Való Imádkozás Háza alapítójának következő gondolataira. Jézus parancsa ez: szeressétek egymást. Szeretetközösségünk akkor válik igazán konkréttá, amikor nemzetközi összefogásban Krisztus tanítványaiként vagyunk együtt a Szentlélek által a közös imádkozásban.

Minél többször találkoznak egymással a keresztyén felekezetek vezetői, annál inkább csökkennek az előítéletek, sőt az emberek felfedezik a másikban Krisztust. Így válhatunk Isten országának hitelesebb tanúivá. Természetesen van olyan időszak, amikor az ökumené bonyolultnak tűnik. De az örömteli közösség, a szeretetvendégség, a közös imádkozás és dicsőítés, mint az apostoli egyszerűség útja, járhatóvá válik. Így engedelmeskedünk a krisztusi parancsnak: szeressük egymást, és hirdessük az áment Krisztusnak az egységért való imájára.

1. Mit tapasztalunk ott, ahol a keresztyén felekezetek tagjai Krisztusban testvérként közösségben találkoznak, együtt ülnek az asztalhoz és együtt imádkoznak?
2. Mit várunk a püspököktől és más egyházi vezetőktől az egyház látható egységének útjával kapcsolatban?
3. Hogyan tudjuk őket ebben támogatni és bátorítani?

Jézus Krisztus, Urunk Atyja, dicsőséges Istenünk! Egyházadban add minden keresztyénnek a bölcsesség lelkét, hogy magunk előtt láthassuk azt a reménységet, amelyre elhívtál mindnyájunkat. Tudjuk elhívatásunk célját: egy testre, egy Lélekre, egy Úrra, egy hitre, egy keresztre, egy Istenre. Segítsd erre népedet, mindenek felett való és mindenekben élő Istenünk. Ámen.

Összeállították: lettországi keresztyének.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.