A Zsinat Missziói Bizottságának segédanyagai a presbiterválasztáshoz

2011. szeptember 19., hétfő

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Missziói Bizottsága is összeállított segédanyagokat. A testület tagjai úgy vélik, hogy a megfelelő presbitérium megválasztásához szükség van arra, hogy a gyülekezeteink ismerjék múltjukat, jelenüket, helyzetüket, és tisztában legyenek jövőbeli céljaikkal is.

Az összeállított kérdőívek, munkalapok nagy része ehhez ad vezérfonalat. A leköszönő presbitérium munkájának kiértékeléséhez, és a felálló testület működésének megkezdéséhez is nyújtunk segédanyagokat.

Egyházunkban 2011 a presbiterválasztás éve. Ehhez kívánunk olyan segédletet nyújtani, amelyet minden gyülekezet szabadon, saját arculatához és igényeihez mérten használhat fel, a számára leginkább megfelelő testület kialakítására törekedve. Ezért választottuk a kérdőíves formát, amin a tagság, de akár egy-egy gyülekezeti csoport is dolgozhat, a kérdéseket közösen átgondolva, megbeszélve. Úgy véljük, hogy a megfelelő presbitérium megválasztásához szükség van arra, hogy a gyülekezeteink ismerjék múltjukat, jelenüket, helyzetüket, és tisztában legyenek jövőbeli céljaikkal is. Kérdőíveink, munkalapjaink nagy része ehhez ad vezérfonalat. A leköszönő presbitérium munkájának kiértékeléséhez, és a felálló testület működésének megkezdéséhez is nyújtunk segédanyagokat.

A presbiterválasztás kitűnő alkalom arra, hogy számot vessünk az eltelt idővel, átgondoljuk, hogy kiket, milyen módon vonzott magához gyülekezetünk az elmúlt években; hálát adjunk közösségeinkért, a gyülekezeti csoportokért, a régi és új tagokért, a megújulásért. Áttekinthetjük, merre kívánunk elmozdulni, milyen változásokra van szükségünk, mely tervekhez kérjük Isten megújító kegyelmét.

Fontos tisztán látnunk gyülekezetünk helyét, szerepét, beágyazottságát tágabb környezetében, a településen, ahol élünk. Érdemes feltenni a kérdést, hogy milyen a közösségünk kapcsolata a településsel, várjuk-e és hívjuk-e az ott élőket; vagyis, hogy misszionáló gyülekezetként vagyunk-e jelen a világban (a Magyarországi Református Egyház missziójáról szóló törvény értelmében): “az egyház által végzett misszió [...] az Atyától eredően, a Fiú iránti engedelmességben, a Szentlélek hatalmával történik. Református hitünk szerint a misszió az Isten kegyelmi kiválasztásának gyakorlati megvalósulása. Az egyház mintegy közhírré teszi az evangéliumot, hogy akik üdvösségre választattak, de még nem hallották meg az életet mentő jó hírt, végre meghallják: >>a hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által<< (Róm 10,17). A misszió ezért Krisztusnak, az Ő egyházának – és benne Krisztus Magyarországi Református Egyházának – az a szüntelen fáradozása, amely által az Ő gyülekezeteibe akarja gyűjteni Isten választottait (Heidelbergi Káté 54. kérdés-felelet). A misszió célja nemcsak az ember üdvössége, hanem mindenek fölött Isten dicsőségének a szolgálata: >>Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek… Övé a dicsőség mindörökké<< (Róm 11,36).”  

Javaslatunk szerint a következő lépéseket érdemes megtennie annak a gyülekezetnek, amelyik jövőbeli terveihez a legmegfelelőbb összetételű presbitériumot kívánja megválasztani:
A gyülekezet jövőjének áttekintése - 1. sz. melléklet, „Gyülekezetünk jövője” című munkalap, gyülekezetbe járóknak
A leköszönő presbitérium ciklusának értékelése - 2. sz. melléklet
Gyülekezetünk önmagáról alkotott képének részletes áttekintése - 3. sz. melléklet, „Gyülekezetünk sajátosságai”
Gyülekezetünk terveinek és önmagáról alkotott képének alapján a presbitériumba megfelelő tagok választása

A felálló presbitérium munkájának segítése önértékelő anyagok kidolgozásával - 4. sz. melléklet

A munkaanyag feldolgozásával, és az abból levont következtetésekkel, más gyülekezetek jó gyakorlatainak megismerésével hatékonyan tekintheti át a gyülekezet, hogy milyen tervekhez és fókuszpontokhoz ki járulhat hozzá a legmegfelelőbb módon presbiterként, és milyen testületre van szükség a gyülekezeti tervek, célok valóra váltásához.

Készítette a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Missziói Bizottsága

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.