A reformátusok mecénása volt - Árva Bethlen Kata emléke előtt tisztelgett a fogarasi református közösség

2009. november 27., péntek

Templomának építtetőjére, Árva Bethlen Katára emlékezett a fogarasi református közösség. A 700 lelket számláló szórványgyülekezet fel szeretné újítani a 250 éves istenházát - írja pénteki számában a Kolozsváron megjelenő Krónika című napilap. Árva Bethlen Kata 1700. november 25-én született Bonyhán. Anyja, Borsai Nagy Borbála 1717-ben a református hitben elmélyült leányát mostohafiához, Haller Lászlóhoz kényszerítette felesgül, aki 1719-ben meghalt. 1722-ben férjhez ment gróf Teleki Józsefhez, akivel annak haláláig, 1732-ig éltek egyetértésben. Ezután nevezte magát Árva Bethlen Katának, mivel elvesztette két férjét, a két házasságból származó hat gyermeke közül négy meghalt, kettőt pedig erőszakkal elvettek tőle - mutatja be a reformátusok mecénását az újság. Egészségi állapota gyenge volt, és a csapások hatására betegségei súlyosbodtak. Egyik legfontosabb támasza a reformtus hitvalláson kívül, az írás volt. 1744-ben kezdte el önéletírását. A csonkán maradt kézirat halála után, 1762-ben jelent meg Gróf Bethleni Bethlen Kata életének maga által való rövid leírása címmel. Még életében megjelent imádságoskönyve, a Védelmező erős pais. Az irodalom mellett a református hit védelme és a magyar kultúra támogatása kötötte le minden energiáját. Olthévízi és nagyenyedi otthona valóságos szellemi központja volt az akkori Erdélynek. Mecénásként bőkezűen támogatta udvari papjait, köztük Bod Pétert, akit kisdiák korától iskoláztatott. Bőkezűen támogatta az erdélyi református kollégiumokat is, igen gazdag könyvtárát a nagyenyedi kollégiumra hagyta. Az erdélyi református templomokat és iskolákat támogató Bethlen Kata 1759. július 19-én halt meg Fogarason, kérésére udvari papja, Bod Péter november 25-én temette el, a református templomkertben található sírkövén Bod Péter emlékverse olvasható. A fogarasi református templom építtetőjére emlékezett szerdán a Brassó megyei város református közössége a történelmi személyiség halálának 250. évfordulóján - olvasható a Krónika tudósításában. A szerdai ünnepi istentiszteleten Gábor Áron kőhalmi segédlelkész hirdette az igét, majd Balázs János újságíró Árva Bethlen Kata és Fogaras címmel tartott előadást. Az esemény zárásaként a hívek koszorúkat helyeztek el Bethlen Kata sírjánál, majd a közös imádság után Szegedi László, a brassói egyházmegye esperese mondott áldást. Mint a lapból megtudjuk, a mintegy 700 lelket számláló fogarasi református gyülekezet a szórványbeli magyar közösségek jellegzetes gondjaival küszködik. Mivel a városban nincs magyar iskola, a nyelv megtartó ereje elsősorban a templomban érvényesül – idézi a lap Szász Tibor lelkipásztort. A szórványsorsnak összetartó ereje is van, a szerdaihoz hasonló ünnepeket együtt üli meg a magyar közösség, reformátusok, római katolikusok, evangélikusok és unitáriusok egyaránt. A református gyülekezet legnagyobb gondja, hogy kevés a fiatal, a közösséget 80 százalékban idősek alkotják. A 35 ezer lakossal rendelkező városban a fiatal lakosok jelentős része, mintegy 15 ezer külföldön dolgozik. Akik itthon maradtak, a közeli nagyvárosban tanulnak, csak hétvégenként járnak haza. A jelenlegi a harmadik temploma a fogarasi református gyülekezetnek. Az 1613-ban Bethlen Gábor fejedelem által építtett első épület tűzvészben pusztult el. Az újjáépített templomot 1750-ben villámcsapás érte és leégett, az új istenházát Bethlen Kata építtette 1758–59 között. A 250 éves templom azonban megérett a teljes felújításra. Szász Tibor lelkész szerint az erre vonatkozó dokumentációt már elkészítették, és tavaly új tetőszerkezetet húztak fel, ami együttesen mintegy százezer lejbe került. Mivel a falak nagyon nedvesek, időszerű lenne az ingatlan teljes felújítása, amit 150 ezer lejre becsülnek. Erre azonban egyelőre nincs pénz, és a lelkész szerint a válság miatt egyelőre kevés a remény arra, hogy a közeljövőben folytathatják a munkálatokat - olvasható a Krónika pénteki írásában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.