A Kálvinizmus és a törvény

2013. július 10., szerda

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia adott otthont a Nemzetközi Református Teológiai Intézet konferenciájának július 2. és 7. között. Ezen együttműködési megállapodást kötött a sárospataki teológia többek között az amszterdami egyetemmel, melynek részeként bővítik a két intézmény közötti cserediák programot.

Az amszterdami központtal működő, magyar és holland teológusok kezdeményezésére alakult intézet célja, hogy összefogja és együttgondolkodásra sarkallja a világ református teológusait. A Nemzetközi Református Teológiai Intézetnek (International Reformed Theological Institute - IRTI) mintegy háromszáz, egyetemem tanító, református tudós tagja van, elsősorban rendszeres teológusok, egyháztörténészek és felekezettudománnyal foglalkozó szakemberek. Azt kutatják, hogy miként lehet a református teológiát megélni a mindennapokban, tiszteletben tartva a múlt hagyományait, de komolyan véve a jövő új kihívásait, és a mai világ aktuális kérdéseit.

Újra Magyarországon

A tudományos közösség tizedik, hazánkban másodszor megtartott konferenciájának a Sárospataki Református Teológiai Akadémia adott helyet. Az ötnapos rendezvénynek, melynek résztvevői négy kontinens országaiból érkeztek, fő témája a Kálvinizmus és a törvény volt. Szó esett rajta a kálvinizmus és a törvény magyarországi kontextusáról, az állam és az egyház kapcsolatáról, az egyház és a világ fiatal demokráciáiról Kenya példáján keresztül, illetve a törvény és az evangélium dialektikájáról Indonézián át szemléltetve. 

Martien E. Brinkman, a nemzetközi hálózat vezetője elmondta: „a vallásosság, és a vallásszabadság égető kérdései konfliktusokat, feszültségeket generálnak. Itt fordultunk Kálvinhoz, aki szerint a teológia nemcsak az egyház számára rendelkezik üzenettel, hanem az egyházon kívül, a társadalom számára is megfogalmaz irányvonalakat".

Martien E. Brinkman

„A konferencia résztvevői megpróbálnak nem csupán a tudományra, hanem az élő teológiára építeni, és a reformátusok felelősségét keresni a mai kérdésekben" – mondta el a találkozó előtt Enghy Sándor sárospataki rektor megjegyezve, a konferencia kiváló lehetőség a nemzetközi kapcsolatok ápolására, és arra, hogy a helyi tanárok és diákok kitekintést kapjanak a tudományok területén.

A program két fő részből állt: az úgynevezett plenáris ülések előadói között volt James Kombo, Gerrit Singgih, David VanDrunen, Szabó István, vagy Szűcs Ferenc, de jelen volt Frank Sawyer és Martien E. Brinkman is. Az előadásokat minden nap műhelymunka követte, amelyek négy kisebb prezentációt foglaltak magukba, és ahol megvitatták a felmerült kérdéseket. 

Megállapodások születtek

A tudományos konferencia során a teológia együttműködési megállapodást kötött az Északnyugati Egyetem dél-afrikai teológiai karával, az amszterdami Protestáns Teológiai Egyetemmel, illetve az amszterdami egyetemmel. A szerződéseket a partnerintézmények képviselői ünnepélyes keretek között a teológia dísztermében írták alá pénteken.

Mint Enghy Sándor rektor elmondta, az első két szerződés tartalma nyitott, főként a közös gyökerek és célok elismerésére irányul. Az utóbbi megállapodás a korábban lefektetett alapokra épül, amelynek részeként bővítik a két intézmény közötti Erasmus programot.

Csomós József református püspök köszöntőjében több példán keresztül utalt nyelvünk kivételességére és sokszínűségére, továbbá elmondta, hogy a magyar nyelv és a keresztyénség sajátos kapcsolattal rendelkezik. „Mi, magyar reformátusok nyelvünkkel és gondolkodásunkkal tudunk hozzátenni ezekhez a kétoldalú szerződésekhez. Európában mi magyarok vagyunk azok, akik örömmel és hálaadással mondhatjuk, hogy alkotmányunk bevezetője nemzeti hitvallás. Valamennyien megéltük a 20. század erkölcsi megrendüléseit, s az alaptörvénybe nemcsak a lelki és szellemi megújulás igényét rögzítettük, hanem azt is, hogy ennek alapja a hit, hűség és szeretet. Legyen bármilyen kicsi a sárospataki teológia, ezzel az értékrenddel, az igaz és őszinte történelmi református keresztyén hittel biztos, hogy kölcsönösen tudjuk gazdagítani egymást" – fogalmazott az egyházi vezető.

Forrás: Kojsza Péter/Tirek.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.