Békenyilatkozatot adott ki a KRE vezetése

2014. augusztus 05., kedd

A Kárpátaljai Református Egyház vezetése Békenyilatkozatban tiltakozik minden némű erőszak, háború ellen és aláírásgyűjtésbe kezd az Ukrajnában élő minden némű nemzetiség békés együttélése mellett. A nyilatkozatot eljuttatja a KRE valamennyi gyülekezetébe, valamint a nyilatkozatot el kívánják juttatni az ukrajnai és az anyaországi vezetőkön kívül az európai döntéshozókhoz is.

Békenyilatkozat

Kárpátalja, 2014.augusztus

Mi, Kárpátalján élő ukránok, ruszinok, oroszok, magyarok, románok, szlovákok, németek és más nemzetiségűek, akik aláírásunkkal hitelesítjük ezt a dokumentumot, mélységesen elítéljük az értelmetlen erőszakot és háborút.

Szilárd meggyőződésünk, a XXI. században az Ukrajnában minden szinten kialakult krízishelyzetet kizárólag békés demokratikus úton, az országban egymás mellett élő nemzetek akaratának megfelelően, (a Wilsoni – elvek alapján - 1919) emberi életek kioltása nélkül kell megoldani.

Kinyilvánítjuk, hogy Kárpátalja népe nemcsak földrajzi és területi egységet akar, hanem küzd az Ukrajnában élő valamennyi nemzet békés egymás mellett éléséért. Ezt a küzdelmet, életet károsító fegyverek nélkül, a Békesség Evangéliuma és az imádság, a szeretet és a megbocsátás, valamint a szabad és félelem nélküli véleménynyilvánítás eszközeivel akarjuk megvalósítani.

Ezért határozottan ellene vagyunk, hogy Kárpátalja lakosságát (főleg férjeket, édesapákat, fiúkat, gyermekeket) háborús és erőszakos cselekedetre kiképezzenek és kényszerítsenek.

Kérjük, hogy ebben a küzdelemben álljon mellénk Ukrajna választott elnöke, a Legfelsőbb Tanács, az Európai Parlament, az Európai Tanács és Európa valamennyi civilizált állama.

Kérjük a nyugati és a keleti hatalmakat, Ukrajna vezetőivel együtt tegyenek meg mindent, annak érdekében, hogy a döntéseket elsősorban ne gazdasági és önös érdekek vezéreljék, hanem az emberi élet megőrzése.

Elítéljük azokat a törekvéseket, melyek ellentéteket éleznek és szülnek, megbontják az Ukrajnában élő népek békés együttélését. Továbbá elítélünk minden olyan megbélyegző, diszkrimináló és sértő jelzők használatát és megnyilvánítását, mint például:„ Banderovcö”,„Maszkalj”, „Hetymágyárám”, „SzmertyMaszkaljám”.

Mivel „Istené egyedül a dicsőség és Ő dicsőséget nem adja másnak” (Ézs 48,11 49, 3)óva intünk minden embert és nemzetet, az öndicsőítéstől (Szlavanaciji – dicsőség a nemzetnek, „Szlávágerojám”- dicsőség a hősöknek, SzlavaUharscsényi – dicsőség Magyarországnak, „SzláváUkrajini – dicsőség Ukrajnának” SzláváKarpatskijUkrainyi - dicsőség Kárpat-Ukrajnának, SzláváMálarasiji – dicsőség Málorosziának),   és az embertársi mivolt megkérdőjelezésétől. (a fasizmusnál: az ellenség kártevő, a kommunizmusnál: az ellenség a történelem söpredéke)

Elítélünk minden olyan egymásnak feszülő nagyhatalmi törekvést, melyben a mi társadalmunk a pusztítás eszköze.

Asszonyainkat a katonai behívások elleni tiltakozásukban nem a szeparatizmus vezérli, amit némelyek a propaganda eszközével próbálnak bélyegként rájuk ragasztani, hanem a férjeikért és a fiaikért, valamint családjukért érzett féltő aggodalom.

Kárpátalja népe elítél minden értelmetlen háborút és békét kíván!

Forrás: KRE

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.