Magyar református értékeink megőrzése és továbbvitele

2013. július 30., kedd

A Vértes lábánál elterülő Csákvár református gyülekezete adott otthont idén július 18-21. között a Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) rendszeres évi hittudományi és vezetőségi tanácskozásának.

A NyEMRLSz 1944-es megalakulása óta folyamatosan végzi az anyanyelvi igehirdetés és lelkigondozás szolgálatát az európai szórványgyülekezetekben. A szervezet ez alkalommal magyarországi helyszínt választott, kifejezve ezzel törekvését a magyar-magyar egységre, a magyar-magyar kapcsolatok erősítésére. A Nyugat-európai résztvevőkön kívül Magyarországról, Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából és Szerbiából is érkeztek érdeklődők a tanácskozásra, ahol a gyülekezetek beszámolóit és időszerű gondjait összmagyar távlatokban is megbeszélték.

A hét évtizedes múltra visszatekintő szervezet kifejezte, helyteleníti a székely megyéket szétziláló regionalizálási szándékot, amely szellemisége a székely területi autonómia ellen irányul. Hasonlóképpen viszonyul a sepsiszentgyörgyi református Székely Mikó Kollégium ügyéhez is és méltatlannak tartja az újonnan megszavazott restitúciós román törvényt.

Július 20-án, a Globális református feladataink – Hosszútávú terepfelmérés a Magyar Szellemi Hazában címmel megrendezett egész napos tanácskozás keretében előadást tartott Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Tőkéczki László történész, egyetemi tanár, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka, Tóth Miklós, a NyEMRLSz titkára és Tőkés László, az Európa Parlament tagja. A másnapi úrvacsorás záróistentisztelet igehirdetője Erdélyi Géza nyugalmazott felvidéki püspök, a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának lelkészi elnöke volt.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.