A világ zűrzavara és Isten rendje

2013. április 10., szerda

"Az értekezlet a jelenlévők elbeszélései és a közelmúlt közéleti fejleményei alapján időszerűnek találta az Egyházak Világtanácsa 1948. évi alakuló Nagygyűlése témáját: a világ zűrzavara és Isten rendje. Ez a zűrzavar kiabál körülöttünk ma is" - így fogalmaz a szerdán zajlott országos esperes-gondnoki értekezlet után kiadott elnökségi közlemény.

Az elmúlt esztendők hagyományos rendje szerint idén is sor került a Magyarországi Református Egyház 27 egyházmegyéje elnökségei és a 4 egyházkerület püspökei, főgondnokai részvételével az országos esperes-gondnoki értekezletre Budapesten a Zsinati ülésteremben.

Az ülést Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke nyitotta meg igeolvasással és az elmúlt hetek, hónapok közegyházi eseményeiről, történéseiről szóló beszámolóval. Az értekezlet beszámolót hallgatott meg a 2011. évi népszámlálás vallási adatairól, az ennek feldolgozását is célul kitűző egyházszociológiai bizottság munkájáról valamint az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB) által a közelmúltban megkezdett belső párbeszéd folyamatáról.

A plenáris munka mellett négy munkacsoportban vitatták meg a jelenlévők a készülő új egyházi bíráskodási törvény koncepciójának szempontjait, az elkészült cigánymissziós stratégiai dokumentumot, az egyházmegyék határai esetleges megváltoztatásának szempontjait és az EJB által megindított párbeszéd folyamatának részleteit.

Az értekezlet a jelenlévők elbeszélései és a közelmúlt közéleti fejleményei alapján időszerűnek találta az Egyházak Világtanácsa 1948. évi alakuló Nagygyűlése témáját: a világ zűrzavara és Isten rendje. Ez a zűrzavar kiabál körülöttünk ma is.

A zűrzavar jelent meg az elmúlt napok vandál temetőrongálásaiban, Csengerben és Füzesgyarmaton is. Az esperes-gondnoki értekezlet szolidaritását fejezte ki a sírrongálással érintett családok felé és megköszöni az érintett egyházközségek együttműködését a településeken kialakult feszültség kezelésében és helyi megbékélés munkálásában. A rongálások által okozott károk enyhítésére a Tiszántúli Református Egyházkerület, amelynek kebelében az érintett településeken szolgáló gyülekezetek működnek, egymillió forintot ajánlott fel, a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) pedig ötszázezer forinttal járul hozzá a kárenyhítéshez.

Az esperes-gondnoki értekezlet a világ zűrzavarát mutató jelenségnek tartja az ifj. Hegedűs Loránt Budapest-Szabadság téri református lelkész által kiadott, anticionista tűntetésre hívó nyilatkozatot. A Magyarországi Református Egyház Zsinata már többször és világosan kiadott állásfoglalásaival ez a nyilatkozat és a meghirdetett akció mereven ellentétes. Az értekezlet az egyház és az ország egésze szempontjából nyugtalanítónak és károsnak tartja ezt a jelenséget. A jelenlevő érintettek egyetértésével, az esperes-gondnoki értekezlet kéri a lelkipásztor ügyeiben illetékes Budapest-Északi Református Egyházmegyét, hogy tűzze napirendre ennek az esetnek a megtárgyalását.

Az értekezlet résztvevői megnyugvással értesültek arról, hogy az illetékes hatóságok intézkedése nyomán nem kerülhet sor arra a motoros felvonulásra, amelyet a haláltáborokba hurcolt zsidó embertársainkra emlékező Élet Menete rendezvénnyel egy időpontra szerveztek volna. Hasonló határozottságot és egyértelműséget kérnek az illetékes hatóságoktól a Budapest-Szabadság téri református templom elé a Zsidó Világkongresszus idejére meghirdetett tüntetés megítélésében is.

Az esperes-gondnoki értekezlet közössége a világ zűrzavarában Isten igéjére figyelve imádkozik azért, hogy egész egyházunk Isten rendjének hirdetője és megélője legyen a világban.

A Magyarországi Református Egyház Elnöksége

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.