Szavaztak az új püspökről Délvidéken

2013. január 11., péntek

Szombaton kiderül, ki lesz a délvidéki reformátusság új lelkészi vezetője. A választási folyamatot még a Szerbiai Református Keresztyén Egyház november 10-én Bácsfeketehegyen tartott zsinata indította el. Ugyanitt bontják fel a szavazatokat magukban foglaló borítékokat január 12-én.

A tisztújításra azért volt szükség, mert hetvenötödik életévének betöltésével Csete-Szemesi István eddigi püspök mandátuma októberben lejárt. A gyülekezetek presbitériumainak december 15-ig kellett leadniuk szavazataikat. A délvidéki reformátusok két jelölt közül választhattak: Halász Béla hertelendyfalvi lelkész és Orosz Attila bácskai esperes pályázott az egyházvezetői posztra.

Halász Béla 1955-ben született Zomborban. Gyermekkorát Verbászon és Szabadkán töltötte, tanulmányait is itt folytatta. A teológiát munka és család mellett Budapesten végezte levelező szakon. Házas, öt felnőtt gyermek édesapja, négy unoka nagyapja. Hertelendyfalván huszonnégy éve szolgál, emellett ő látja el Belgrád, Pancsova és a Dél-Bánát református szórványközösségeit is. Missziói előadóként tagja az SZRKE Zsinati Tanácsának, valamint az SZRKE képviselőjeként részt vesz a Generális Konvent Egyházalkotmányi Bizottságának munkájában.

Halász Béla szerint egyházának elsősorban lelki megújulásra van szüksége. „Azon kell igyekeznünk, hogy még inkább az Ige egyháza legyünk. A szeretetben és hitben járás gyarapítja lelkünk gyümölcseit. Ez az alapja minden más gyarapodásnak" – fogalmaz püspöki programjában a hertelendyfalvi lelkipásztor, aki a belső – a gyülekezetek és szórványaik közötti – kapcsolatok erősítése mellett a Kárpát-medencei és a külföldi kapcsolatok erősítését is szeretné elérni. Meglátása szerint egyházuknak jobban kell törődnie a családokkal, a gyermekekkel, a fiatalokkal, a presbiterekkel és a diakónusokkal, egyszóval a délvidéki református közösség minden tagjával. A püspökjelölt különösen fontosnak tartja a hitoktatás megújítását, amit szerinte egy korszerű hittankönyv bevezetésével lehetne egységessé tenni egyházukban.

Orosz Attila 1970-ben született Bácstopolyán. Általános és középiskolai tanulmányait Bácsfeketehegyen, Kishegyesen és Zentán végezte. Ezután az Újvidéki Egyetem jogi karára járt, de érdeklődése a lelkészi hivatás felé fordult. A teológiát Kolozsváron végezte el. 2003 óta Verbászon és szórványgyülekezeteiben szolgál, 2010 óta ő a Bácskai Egyházmegye esperese, de több iskolában vallástanár is. 2004 óta az SZRKE megbízásából az állami iskolai hitoktatás koordinátora a Szerbiai Vallásügyi Minisztériumban, és részt vett a Generális Konvent Kátéfordító Bizottságának munkájában is.

Orosz Attila legfontosabb feladatának az SZRKE egységének megőrzését tartja. Ennek érdekében a párbeszéd, valamint a gyülekezetek és az egyházvezetés közötti rendszeres kapcsolat fontosságát hangsúlyozza programjában. Ő is kitér egyháza bel- és külföldi kapcsolatainak erősítésére, valamint a fiatal, konfirmáció utáni nemzedék és a szórvány felkarolásának jelentőségére. Orosz Attila sürgős feladatként tekint a lelkészi szolgálat feltételeinek javítására és ezzel összefüggésben az egyházi vagyon-visszaszármaztatás folyamatának sürgetésére is.

Szöveg: Kiss Sándor, Fotók: Kalocsai Richárd, Sereg Krisztián

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.