Egyházi Jövőkép Bizottság alakul a szárszói eredmények továbbvitelére

2011. november 30., szerda

Zsinat a legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a balatonszárszói, tematikus ülésen felvetett kérdések, problémák feldolgozására, az eredmények továbbvitelére javaslattevő bizottságot hoz létre. Az Egyházi Jövőkép Bizottság tagjait decemberi ülésén választja meg a Zsinati Tanács.

Bölcskei Gusztáv, a MRE Zsinatának lelkészi elnöke a testület november 17-i ülésén visszatekintett a balatonszárszói tematikus zsinatra. Beszédének végén a tagok elé vezette azon javaslatát, mely az Egyházi Jövőkép Bizottság megalakításáról szólt. Az előterjesztést elfogadták.

A határozat kimondja a tematikus Zsinat felvetéseinek továbbgondozását, az Egyházi Jövőkép Bizottság (ad hoc) felállítását. A Jövőkép Bizottság tagjait december 7-i ülésén a Zsinati Tanács választja meg. A bizottság előterjesztésének első munkaváltozatát 2012. szeptember 30-ig kell majd elkészítenie. Szűcs Attila dunántúli világi képviselő kezdeményezésére az is belekerült a határozat megszavazott szövegébe, hogy a Zsinat tagjai számára hozzanak létre egy zárt, a református jövőképpel foglakozó internetes fórumot a vélemények kifejtésére.

A határozat szerint a Zsinat Tanulmányi és Teológiai Bizottságának teológiai útmutatást kell készítenie, mely a megújulást segítheti. Az elfogadott határozat szerint a tanulmányi bizottságnak be kell vonnia munkájába a magyarországi lelkészképző intézmények tíz oktatóját.

Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A határozati javaslat előtt, a balatonszárszói ülés eredményeit összefoglalva, az ott felvetett témákat továbbgondolva Bölcskei Gusztáv keményen fogalmazott, ezzel is ráébresztve arra a hallgatóságot, hogy továbblépésre van szükség. Minden krízis alapja az önismeret hiánya, ami abból fakad, hogy elszakadunk a valóságtól, mondta az egyházvezető. A kérdés szerinte, van-e a Zsinatnak betegségtudata? Sok esetben nincs, adta meg azonnal a választ.

Mint mondta, a Zsinat tagjai azzal az elhatározással kezdték a ciklust, hogy konszenzusos alapon meghatározzák az együttműködés irányát. Az volt a céljuk, hogy a Magyarországi Református Egyház ne csak négy egyházkerület laza szövetsége legyen. Ezzel szemben a mindennapi gyakorlat azt mutatja, hogy ez a szándék háttérbe szorult, az egyházkerületek nem tekintik magukénak a közegyházat, sőt, ellenségesen tekintenek rá.

A püspök azt a jelenséget is a problémásnak nevezte, hogy sokan nem vállalják véleményüket az üléseken, csak a tanácstermen kívül. „Úgy gondolom, ez az az állapot, amit megpróbálunk meghaladni, s ez valamennyiünk felelőssége. Aki azt gondolja, hogy ez a testület az MRE parlamentje, s hogy itt frakciók vannak, az téved – a Zsinat a közös munka helye”— jelentette ki.

Reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.