Zsinat és püspökbeiktatás - Ismét Szabó Sándor az Amerikai Magyar Református Egyház élén

2010. december 17., péntek

Egyhangú szavazással újra a kaliforniai Ontariói Független Magyar Református Egyház lelkipásztorát választották a püspöki tisztségre.

Egyhangú szavazással újra a kaliforniai Ontarioi Független Magyar Református Egyház lelkipásztorát választották a püspöki tisztségre.

alt

Demeter Andor tiszteletbeli, Szabó Sándor újraválasztott püspök és Poznán Béla, a Kálvin Egyházkerület püspöke

Az egyházkerületi választások eredményei alapján Szabó Sándort az Amerikai Magyar Református Egyház gyülekezetei egyhangú szavazással újraválasztották a püspöki tisztségre, aki így most második négyéves ciklusát kezdte el az egyház vezetőjeként. Az egyházkerület főgondnoka Király Frank lett,  a New Jersey államban található Trenton gyülekezetének presbitere, aki eddig a Keleti Egyházmegye főgondnoka volt. A főjegyzői, egyben a püspökhelyettesi tisztségre Varga Ferenc, a Közép Egyházmegye esperese, a Michigan állambeli Allen Park-i gyülekezet lelkipásztora, a világi jegyzői tisztségre Demeter Zsolt, a Nyugati Egyházmegye világi jegyzője, az arizonai Phoenix gyülekezetének presbitere lett megválasztva. A Zsinat újraválasztotta a pénztárosi tisztségre Russell Szilvia (Ontario, Kalifornia) presbitert.

Zsinati döntések

Az Amerikai Magyar Református Egyház 2010. november 19-én pénteken tartotta zsinati gyűlését Pennsylvania államban, Ligonier városában, a Bethlen Otthon konferenciatermében, ahol az egyház vezetői, tisztségviselői és a gyülekezetek képviselői vettek részt. A Zsinat fontos közegyházi kérdéseket tárgyalt, köztük az egyházi törvények rövid időn belül történő felújítását és a Magyar Református Egyházzal való kapcsolatát is. A Zsinat gyűlése után ünnepi istentisztelet keretében zajlott a megválasztott püspök és az új egyházkerületi tisztségviselők eskütétele és szolgálatba való beiktatása a Bethlen Otthon kápolnájában. Az újraválasztott püspök a magyar nyelvű eskü szövegét Demeter Andor tiszteletbeli püspök előtt, az angol nyelvű eskü szövegét a Kálvin Egyházkerület püspöke, Poznán Béla előtt tette le. A jelenlévő 16 lelkipásztor bibliai igéket mondva kérte Isten áldását az újraválasztott püspök életére és felelős szolgálatára.

Egy kis visszatekintés

Az Amerikai Magyar Református Egyház 1924. december 9-én alakult meg a pennsylvaniai Duquesne-ben, a helyi magyar református egyháznál tartott Alkotmányozó Gyűlésen. Ezt a határozatot megelőzte az úgynevezett Tiffini Egyezmény 1921-ben, amely az addig Amerikában működő magyar református egyházakat az akkor legnagyobb amerikai protestáns egyházhoz, a Reformed Church közösségéhez csatolta. Több magyar gyülekezet és lelkipásztor azonban nem fogadta el a nagy amerikai egyházhoz való becsatlakozást, s később ezeknek közös elhatározásából született meg az Amerikai Független Magyar Református Egyház. Azóta, 86 éve, sok áldozathozatallal, de Isten áldásainak megtapasztalásával működik és szolgál a „független” egyháztest, ma az Amerikai Magyar Református Egyház néven.

Külön utakon

1921-től, a Tiffini Egyezmény létrejötte után az amerikai magyar reformátusok között megszakadt az egység, amelyet a két egyháztest megalakulása és az azt követő nézeteltérések okoztak. Az amerikai nagy református közösséghez csatlakozott Kálvin Egyházkerület - amely ezáltal elveszítette igazi függetlenségét -,  és az Amerikai Magyar Református Egyház életét az elmúlt 86 évben a széthúzások és az ellentét megléte ellenére is az a belső nem titkolt szándék jellemezte, hogy együtt kell szolgálni az Urat. Hogyan lehetne egységes a két egyháztest? Sajnos a folyamatos egységtárgyalások mindig sikertelenül végződtek az elmúlt évtizedekben, anélkül, hogy valami konkrét eredmény lett volna. Az egység megvalósulását csak emberi gyarlóság tartotta vissza, pedig hitünk, gyökereink ugyanazok.

Közeledő álláspontok


A közelmúlt eseményei azonban közeledésről beszélnek, amelynek szemmel látható jelei vannak. Egyik ezek közül, hogy mindkét magyar református egyháztest újonnan választott püspöke kölcsönösen résztvett szolgatársa beiktatási, felszentelési istentiszteletén, az eskü szövegét egymásnak mondva. Emellet az elmúlt évek eredményeit is meg kell említeni, amelyek a két egyháztest közeledésének szemmel látható nyomai: közös Kálvin év szervezés 2009-ben, közös Kálvin év újság kiadása, közös Lelkészképesítő Bizottság megalakítása, és ugyancsak tárgyalások folynak közös Zsinat tartásáról, amelyen a két egyház egyezteti szolgálati, missziói, egyházpolitikai és egyéb szervezeti álláspontját.

Egyházi élet

Az Amerikai Magyar Református Egyházban 86 év után több gyülekezet sajnálatos megszűnése, de újak örvendetes megalakulása után is, 23 anyaegyházban és az utolsó 5 évben alakult 11 missziói gyülekezetben, 24 lelkipásztor szolgálatával folyik az egyházi élet. A hitélet megszilárdítása és a gyülekezetek tagjainak tájékoztatása érdekében 1922-től működik a "Magyar Egyház-Magyar Church" című folyóirat, az egyház hivatalos lapja, amely azóta is igyekezett minden egyházi és közegyházi eseményről beszámolni, közölve az egyház állásfoglalását, cikkeket, prédikációkat magyar és angol nyelven.

Az Amerikai Magyar Református Egyház testvéri közösséget keres a világon szétszóródott összes Magyar Református Egyházakkal, egyben önálló tagja, részegyháza kíván lenni a Magyar Református Egyháznak.

Demeter Zsolt
az Amerikai Magyar Református Egyház világi jegyzője

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.