Megjelent a Magyar Református Nevelés 2010/4. száma

2011. február 14., hétfő

Pedagógia a XXI. században a témája Református Pedagógiai Intézet szakmai lapja legújabb számának, amely kiemelt figyelmet szentel Karácsony Sándor jeles református pedagógus munkásságának.

 

Pedagógia a XXI. században a témája Református Pedagógiai Intézet szakmai lapja legújabb számának, amely kiemelt figyelmet szentel Karácsony Sándor jeles református pedagógus munkásságának.

altA református nevelés (Evert Blaauwendraat, számunk holland szerzője szerint) folyamatos megújulást, reformációt jelent az iskola számára. Ahhoz azonban, hogy képesek legyünk megújulni, szükséges helyzetünk feltárása, a múltbeli hibák és erények helyes értékelése, és természetesen kellő rugalmasság is. Saját múltunkat nem árt nagyobb távlatokba helyezni, akár egy évszázadot is visszalépni az időben, hogy XX. század perspektívájából szemlélhessük a XXI. század református nevelését.

Karácsony Sándor, a jeles református pedagógus nevelés-lélektani koncepciójának érvényességét egyre többen ismerik el. A két világháború között élő és tanító pedagógiai reformer a Bibliából kiindulva „társas-lelkületi” alapokra helyezte diák és tanár viszonyát. Heltai Miklós nyugalmazott gimnáziumi igazgató amellett, hogy bemutatja a Karácsony Sándor-i pedagógia alaptéziseit, mindezeket a Szentírás mérlegén is megvizsgálja. A Karácsony Sándorról és pedagógiai programjáról alkotott képet Dr. Győri L. János árnyalja tanulmányában. Előbb a tudós, debreceni tanár személyiségéhez kapcsolódó saját, Karácsony Sándorhoz fűződő viszonyát vázolja fel, majd három szempontból (kommunikáció a társas kapcsolatokban, az elmélet és a gyakorlat viszonya valamint a dinamikusan építkező, nyitott gondolatrendszer jellemzői) elemzi Karácsony pedagógiai rendszerét. Karácsony Sándor nevelésfelfogásának alapos ismerője Dr. Szenczi Árpád is, aki kétrészes tanulmányában (a folytatást következő számunkban közöljük) a pedagógia XXI. századi reformjának okait és feladatait összegzi. A tanulmány bevezetésében a tágabb társadalmi megközelítés felől a keresztyén morálon át jut el Karácsony Sándorig. Györgyiné Dr. Koncz Judit ugyancsak jövőbemutató írásában a pedagóguslét etikai dimenzióit elemzi. Különösen izgalmas része a tanulmánynak a pedagógusjelöltek értékrendjének vizsgálata, amelyből kiderül, hogy a diákok a szeretetet tartják a legfontosabb értéknek pedagógiai munkájukban.

10 éve alapították a kolozsvári Montessori Iskolát. Tavaly tavasszal e kerek évfordulót konferenciával ünnepelték. Az ott elhangzott előadások szerkesztett változatai is helyet kaptak a Magyar Református Nevelés 2010/4. számában. Az iskolát Tordai-Soós Kata igazgató mutatja be; a leírásban kitér arra, miként sikerült Maria Montessori pedagógiai elveinek gyakorlati megvalósítása, milyen a szülők és az iskola kapcsolata, és milyen kihívásokkal kell szembenézniük a jelenlegi romániai oktatási környezetben. A konferencián hangzott el Dr. Kolumbán Vilmos József előadása a Székelyudvarhelyi Református Gimnázium történetéből. Az alapos kutatásokkal alátámasztott tanulmány az intézmény XVIII. századi történetének kulisszái mögé nyújt bepillantást, azokba az évtizedekbe kalauzol, amikor Backamadarasi Kiss Geregely igazgatta az iskolát.

A beharangozó elején idézett holland oktatási szakember, Evert Blaauwendraat tanulmányát szeretném végezetül olvasóink figyelmébe ajánlani. A református oktatás szakértője, egykori iskolaigazgató, főiskolai tanár előadásában személyes sorsát és a holland oktatási reform állomásait állítja egymás mellé. A visszaemlékezésben Montessori és Petersen pedagógiai törekvései, azoknak hatásai állnak a középpontban, ezekre (és a Biblia tanításaira) alapozva vázolja fel a református nevelés egy lehetséges modelljét.

A X-XI. évfolyam számait a kiadó elérhetőségein lehet megrendelni.

Postacím: 1440 Budapest 70., Pf: 5.
Tel./Fax: 06-1-351-9842
E-mail: mrn@refpedi.sulinet.hu

Pompor Zoltán szerkesztő

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.