Közép-európai ökumenikus tanácskozás Budapesten

2011. február 17., csütörtök

A Magyarország EU elnökségéhez kapcsolódó egyházi programsorozat részeként Budapestre érkeztek a közép-európai Ökumenikus Tanácsok képviselői.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa meghívására február 14-15-én Budapesten tanácskoztak a szlovák, cseh, osztrák és lengyel ökumenikus szervezetek vezetői. A megbeszélésen megvitatták a magyarországi egyházak elnökséghez kapcsolódó programját és az együttműködés lehetőségeit. 

A nyitó istentiszteleten Szebik Imre, nyugalmazott evangélikus püspök, a MEÖT elnöke hirdette az igét, a liturgiai szolgálatot a MEÖT tagegyházainak vezetői végezték. Bóna Zoltán főtitkár az ülés megnyitójában hangsúlyozta a regionális együttműködés fontosságát Közép-Európában, amely az EU- elnökség félévén túl is meghatározó lehet az egyházak közös szolgálatában.

A konzultáció az együttműködés területei között nevesítette a társadalmi megbékélés egyházi előmozdítását a térségben, a sajátosan közép-európai kulturális, vallási sokszínűség megjelenítését és a nyugat-kelet európai megértés előmozdítását.

Peter Pavlovic, az Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottságának teológiai referense az európai integráció kihívásairól és a CEC átalakításáról szólva ugyancsak a regionális összefogás megerősítésére és a térségi sajátosságok érvényesítésére buzdította a résztvevőket. Ireneusz Lukas, a lengyel egyházak tanácsának igazgatója a magyar-lengyel EU elnökségi staféta átadással kapcsolatban is egyeztet magyar kollegájával.

A kétnapos tanácskozáson Ódor Balázs, a Magyarországi Református Egyház külügyi irodájának vezetője ismertette azt a MEÖT gondozásában immár angol nyelven is megjelent kiadványt, amely a magyar egyházak EU elnökséggel kapcsolatos elvárásait és hozzájárulását, illetve a kapcsolódó közös programokat tartalmazza.

A térséget érintő Duna Stratégia aktualitásáról szakértőként Nádasi György, a Külügyminisztérium főosztályvezető-helyettese számolt be, Dávid Adél evangélikus lelkész pedig az Európai Protestáns Egyházak képviseletében a kapcsolódó egyházi kezdeményezéseket ismertette.

Az ülés résztvevői az ökumenikus szervezetekben való szorosabb együttműködésről tanácskoztak Tarr Zoltán zsinati tanácsossal, majd részt vettek a Bölcskei Gusztáv püspök által adott fogadáson, ahol a párhuzamosan zajló nemzetközi roma konzultáció résztvevőivel is találkoztak.

A tanácskozáson a MEÖT tagegyházai képviseletében részt vett még Kalota József érseki vikárius, a Magyarországi Ortodox Exarchátus képviselője, Dr. Mészáros Kálmán, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke valamint Csernák Imre metodista szuperintendens.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.