Vessetek és arassatok!

2017. szeptember 04., hétfő

„Lássátok meg az új tanév lehetőségeit, Isten irgalmából haladjatok az általa kijelölt cél felé" – buzdított Csomós József tiszáninneni püspök a szeptember 2-i Kárpát-medencei közös református tanévnyitón Miskolcon. Az ünnepségen református pedagógusokat is díjaztak.

„Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! Törjetek föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét” – Hóseás próféta szavaival (Hós 10,12) köszöntötte Csomós József tiszáninneni református püspök a Kárpát-medence számos pontjáról érkezetteket szeptember 2-án a miskolci Kossuth utcai református templomban.

Ezzel az igeszakasszal arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a körülményeinknél sokkal fontosabb az, ami a lényeghez tartozik. Vessetek és arassatok! – hangzik a felszólítás. A tanévnyitó mögötti lényeg bizonysága, hogy ez a kettő szorosan összetartozik: amit vet az ember, azt fogja aratni is. „Vessetek igazságot és hűséget fogtok aratni. Az igazságban mindazt, ami jó, őszinte és törvényes. Magában hordozza azt is, amit erőnek, érdemnek hívunk” – emelte ki az igehirdető, aki hozzátette ennek a vetésnek lesz a következménye az aratás, ahol hűség, szeretet és kegyelem lesz a termés.

„Szántsatok föl új szántóföldet, azaz lássátok meg az új tanév lehetőségeit, Isten irgalmából haladjatok az általa kijelölt cél felé” – buzdította a lelkipásztor az ünnepi gyülekezetet. Jól ismert szlogen, hogy a fiatalság a jövendő záloga. A jövendő ismerője azonban egyedül a Teremtő – hangsúlyozta –, ezért keresnünk kell az Urat, hogy megértsük akaratát, hiszen ő ismeri egyéni sorsunkat, nemzetünk jelenét és jövőjét. Ebben a próféciai jövendőben újra megjelenik az igazság, a jóság, helyére kerülnek a dolgok, Atyánk hullatja ránk az igazság esőjét. Ezt a Kr. e. 8. századi héber szöveg a céloz, nyíllal lő jelentésű szóval fejezi ki, melyből a tanítani szavunk ered. „Isten igéjének ígérete, hogy eljön és hullatja ránk célirányosan, személyre szabottan az igazság esőjét. Keressük, mert vár bennünket. Keressük, mert napról napra hív Fia által: jer és kövess engem” – zárta igei szolgálatát a püspök. 

Szűcs Endre, az egyházkerületi fenntartású köznevelési intézmények igazgatótanácsának elnöke köszöntőjében kifejezte háláját, hogy a tiszáninneni egyházkerület immár harmadszor adhat otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitónak. „A református intézmények áldott és áldást hozó szolgálata abból táplálkozik, hogy az úton, melyen járnak, összetartozik e két szó: iskola és templom" – mondta a püspöki főtanácsos. Papp Kornél, a Zsinati Oktatási Iroda vezetője köszöntötte azt a 17 református intézményt, mely negyed százada kezdhette újra működését és azt a hét új intézményt is, melyek idén nyitják meg kapuikat. Részletek kapcsolódó írásunkban. 

Református köznevelési körkép

A 2017/18. tanévben 162 településen, 387 feladatellátási helyen, 289 köznevelési feladatot lát el 173 intézmény keretei között a református köznevelés.

„Kárpát-medence szerte református intézményeink közel négyszáz épülete népesül be ezekben a napokban. Több mint 75 ezer fiatal kezdi vagy folytatja felkészülését az életre" – mondta tanévnyitó beszédében Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok, a Zsinat világi alelnöke, majd kifejtette mit is jelent ez nekünk, magyar reformátusoknak: „Közösséget a teremtő és gondviselő Istennel Jézus Krisztus által és közösséget egymással, több mint kétezer magyar református gyülekezetben és közel négyszáz intézményi feladat ellátási helyen." Beszédében kiemelte, hogy ez a közösség egyszerre jelent tiszta evangéliumi hitet, közös keresztyén értékrendet, együtt végzendő feladatokat, azaz közös hétköznapokat és ünnepeket.

Jelenti azt is, hogy a református intézményekre egymást támogató, értékvezérelt tudást és a cselekvő hitet középpontba állító egységes közösségként tekinthessünk. „Ezt a célt szolgálja a református egyház két jelentős fejlesztése: a református tananyagfejlesztés és a református oktatási stratégia kidolgozása, mindkettő azt keresi, milyen területen és milyen segítséggel tehető hatékonyabbá és eredményesebbé iskolarendszerünk" – foglalta össze a projektek célkitűzéseit. A miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon igazgatója az intézményes református keresztyén nevelésben látja társadalmi felelősségünket arra vonatkozóan, hogy mi kerül a fiatalok lelki-szellemi iskolatáskájába, ami egyben meghatározója lesz majd a jövő nemzedék értékrendjének.

Torma András a Miskolci Egyetem 11 ezer polgára nevében kérte Isten áldását a kezdődő tanévre, Bara Lajos királyhágómelléki főgondnok pedig a Generális Konvent képviseletében az egymás hite által való megerősödés határokon felülemelkedő, egységben összefonódó erejét méltatta, mely szükségesnek tart a nemzeti és református öntudat megőrzéséhez. Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára átadta Füsti-Molnár Szilveszternek, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektorának a következő időszakra szóló megbízólevelét.

A református nevelési eszmények mindennapi gyakorlatba való átültetésének kiemelkedő szolgálatát végző magyarországi és határon túli pedagógusok részére alapította 1997-ben Zsinatunk a Makkai Sándor díjat. Idén Nagyné Bódor Katalin, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon tanára, Wrábelné Hadházy Judit, a Baár-Madas Református Gimnázium pedagógusa és dr. Kovács Irénke, erdélyi tanügyi államtitkár, a zilahi református gimnázium egykori igazgatója vehette át a kitüntetést.

„Legjobb tudásunk és hitünk szerint igyekeztünk átadni az elődeinktől kapott értékeket. Isten áldjon meg minden református egyházi iskolában nevelő pedagógust azzal a látással és készséggel, ami a 2017/18-as tanévben is segít a gyakorlatba átültetni a reformáció időtálló erényeit és értékeit" – köszönte meg Kovács Irénke az elismerést. Az ünnepségen átadták az első egyházkerületi és három kistérségi református tehetségközpont megbízólevelét is.

Juhász Márton ügyvezető, a Magyar Református Szeretetszolgálat nevében jelképesen adott át egy doboznyi tanszert, iskolatáskát. A szervezet iskolakezdési támogatása során eddig mintegy hatszáz iskolatáskát, több mint tízezer füzetet és közel ezer tanszercsomagot gyűjtött, melyeket a napokban folyamatosan osztanak a rászoruló családok részére. Az ünnepséget követően húsz intézmény képviselője vehetett át évkezdést segítő tanszercsomagokat.

Az érdeklődők az ünnepség kísérő programjaiként a Protestáns Iskolatörténeti Mozaik című vándorkiállítás, a cseh nagykövetség Comenius-kiállítását és a miskolci Herman Ottó Múzeum két kiállítását tekintették meg.

Szoták Orsolya, fotó: Dimény András

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.