Az európai protestáns közösség EU párti

2017. április 03., hétfő

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) tagegyházai nevében, nyilatkozatban elkötelezte el magát az európai értékek és békés együttműködés mellett az elmúlt évek széthúzásával és krízisével szemben.

Az egyezmény 60. évforduló alkalmából kiadott nyilatkozatában a GEKE Tanácsa a Római Szerződés maradandó jelentőségét hangsúlyozta az európai integrációs folyamatban. A szerződés hozta létre az Európai Gazdasági Közösséget, de preambulumában ezen túl az alapítók ma is érvényes, átfogó célokat fogalmaztak meg, mint például azt, hogy „erősítsék gazdaságaik egységét és biztosítsák harmonikus fejlődésüket a különböző régiók között meglévő különbségek és a hátrányos helyzetű régiók elmaradottságának csökkentésével”, és így „gazdasági erőforrásaik egyesítésével megőrzik és erősítik a békét és a szabadságot”. Az elmúlt hatvan év során, az Európai Unió (EU) további előmozdításával, számos korabeli célkitűzés meg is valósult.

Ma mégis aggodalommal szemléljük, hogy az elmúlt években az EU tagállamait és az európai társadalmakat megosztó törések, szakadékok és ellentétek drámai mértékben felerősödtek. Nem született közös válasz a menekültek és migránsok ügyében, sem jogi értelemben, sem a közös európai értékek tekintetében. Tíz éves krízist követően is nyomasztó és nyugtalanító egyes európai országok és társadalmak gazdasági és szociális helyzete. A Egyesült Királyság lakósságának többsége szavazatával hazájának kilépése mellett döntött az EU-ból. Az emberek egyre inkább elfordulnak az európai integrációs projekttől. Politikai pártok azzal tesznek szert támogatókra, hogy ezt a légkört terjesztik és elhitetik, hogy problémáikra nemzeti határokon belül, az EU feladásával találhatnak megoldást.

Ezzel szemben megerősítjük, hogy nem tudunk elképzelni protestáns egyházi életet többé Európában egyházakat szerte Európából magába foglaló közösségünk nélkül. Az evangélium arra hív minket, hogy ne féljünk és aktívan támogassuk a békés együttélést (János 14,1; Máté 5,9). Az „egység a megbékélt különbözőségben” az Európai Protestáns Egyházak Közösségének önértelmezésévé vált. Ez a jelmondat teológiai és spirituális meggyőződésünket juttatja kifejezésre, de gyakorlati megvalósítása társadalmi-politikai jelentőséggel bír. Európa politikai valóságára nézve rendületlen meggyőződésünk, hogy ha ismét kizárólag a nemzetekre támaszkodunk, bárhogy is határozzuk meg azok mibenlétét, nem tarthatjuk fent a békés és kölcsönösen előnyös együttélést Európán belül és a kontinensen túl. Azok a kihívások, amelyekkel ma szembe kell néznünk, európai megoldások után kiáltanak; legyen szó a klímavédelemről, más földrészekkel való baráti kapcsolatokról és azok fejlődéséről, a globalizáció kezeléséről és sok egyébről.

A GEKE Tanácsa 2017. március 17-19-én tartott wittenbergi ülésén megemlékezett a reformáció 500 éves jubileumáról. A reformáció alapjaiban változtatta meg az európai kontinenst. A protestantizmus reformáció korábeli megosztottságával szemben ma hálásak vagyunk azért a protestáns és szélesebb ökumenikus közösségért, amit Európában megtapasztalhattunk. Nagyra értékeljük és elismerjük, hogy ezt a folyamatot az 1945. utáni európai politikai ébredés és integráció alapvetően segítette elő.

A GEKE 2018. szeptemberében a svájci Bázelben tartja 8. nagygyűlését, ahol egyebek mellett az európai közösség melletti egyházi elkötelezettségről is tisztázó egyeztetésre kerül sor. Hálásak vagyunk az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) Európa jövőjét érintő nyílt leveléért, az azzal elindított aktív párbeszédért, és hozzájárulásra és részvételre buzdítjuk az egyházakat. Az európai egyházak, felekezetközi csoportok és egyének széles körének készsége egy nagyszabású, a keresztyén együttélést és közös hitünket megerősítő Európai Keresztény Konvenció összehívására a keresztyén közösség eltökéltségének megerősítése Európáért és Európában, amit más keresztyén egyházi szervezetek hasonló kezdeményezéseivel együtt üdvözölünk és támogatunk.

Külügyi Iroda

Forrás: www.leuenberg.net

 

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.