Mennyei matematika

2017. január 31., kedd

Reggel nyolc órakor Fekete Károly áhítatával kezdődött a reformáció jubileumi évének központi református nyitó rendezvénysorozata. A Debreceni Református Kollégium egész napos bibliaolvasást hirdetett erre a napra, melyhez hetvenöt kárpát-medencei iskola csatlakozott.

A bibliaolvasó napot Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora nyitotta meg. A Debreceni Református Kollégium igazgatótanácsának elnöke köszöntőjében kiemelte: ez a kezdeményezés azért jelentős, mert a reformáció évfordulóján fontos, hogy halljuk és hallassuk az írás szavát, hiszen „boldog az az ember, aki az Úr igéjében gyönyörködik".

Győri János gimnáziumi tanár, a bibliaolvasó nap ötletgazdájának felhívása után a debreceni református oktatási intézmények tanárai és diákjai a világ teremtésének (1Móz 1.), a magyar reformátusoknak oly kedves 90. zsoltár és a szeretethimnusz (1Kor 13) igéit olvasták fel a Bibliából. Az áhítaton a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola Vox Juventutis Gyermekkara szolgált énekkel.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a 90. zsoltár alapján tartott meditációt. „Ez a reformátusságunknak oly fontos zsoltár Isten emberének imádsága" – mondta a püspök, aki a diákoknak szóló igehirdetésében kiemelte: a 90. zsoltárban benne van a magyar, a hittan és a matek óra is. Hiszen a Mózesnek tulajdonított zsoltárban nem csak a „mennyei líra" van jelen, mellyel az „összetett" ember élete emelkedik fel Istenhez és hitvallást téve, benne menedéket találva.

Mindezek mellett jelen van a zsoltárban az Istennel való számolás is. Fekete Károly hangsúlyozta, hogy a keresztyén ember el tudja végezni a „négy matematikai alapműveletet": tud osztani, mert képes szétosztani idejét, segítségét; tud szorozni, mert képes megsokszorozni energiáját, ha arra szükség van. Tud kivonni, mert képes kivonni önmagát rossz társaságból, Istentől elvonó erőktől; tud összeadni, mert képes összeadni tudását, erejét.

Fekete Károly püspök, Komolay Szabolcs debreceni alpolgármester, Michael Diener, a Németországi Protestáns Egyház (EKD) reformációi jubileumi referense és Dietmar Arends, a lippei tartományi egyház moderátora köszöntötte az EKD reformáció európai városait meglátogató reformációi karavánját. A mozgó kiállítás és a magyar református egyház sokszínű szolgálatát bemutató sátor este hatig látogatható Debrecen főterén.

Telepóczki Márta, fotó: Szalai Eszter, Vargosz

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.