Lezárult a Generális Konvent Elnökségének tanácskozása Berekfürdőn

2012. február 02., csütörtök

Az ez évi költségvetés megalkotásával folytatta berekfürdői tanácskozását csütörtökön a Generális Konvent (GK) Elnöksége. A Kárpát-medence református egyházainak püspökeiből és főgondnokaiból álló testület ülésén szó volt a Kálvincsillag című közös kiadványról, a Generális Konvent idei plenáris és a Magyar Református Egyház Zsinatának jövő évi üléséről is. Napirenden szerepeltek még többek között a Szerbiai Református Keresztyén Egyházban szétosztott Partnerhilfe segéllyel és az Erdélyi Gyülekezet jogi helyzetével kapcsolatos kérdések is.

A Kárpát-medencei református egyházak és egyházkerületek elnökségeit tömörítő testület döntött a Magyar Református Egyház idei költségvetéséről is, melynek teljes összege közel 41 millió forint. Ez az összeg a működési költségeket, a szlovéniai magyar reformátusok és a nyugati diaszpóra, valamint a szabadkai segédlelkészi státusz támogatását, a Kálvincsillag című lap kiadását és a Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap (KRKA) gyűjtéséhez rendelt támogatást, továbbá a Szeretethíd Református Önkéntes Naphoz és a Református Zenei Fesztiválhoz kapcsolódó hozzájárulást tartalmazza.

Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok arról tájékoztatta az egyházvezetőket, hogy a Kárpát-medencei magyar református közoktatási intézmények diákjai a tavaly közzétett felhívásra idén január 31-ig közel 12 millió forintot adományoztak a KRKA javára. A GK Elnöksége mint a Magyar Református Egyház költségvetéséért felelős testület vállalta, hogy az iskolák által összegyűjtött adománnyal megegyező összeggel támogatja az alapot. A 24 millió forintra január 31-ig pályázhattak a határon túli református oktatási intézmények.

A GK június 19–20-án esedékes szombathelyi plenáris ülésének előkészületeiről a szervező Dunántúli Egyházkerület püspöke, Steinbach József adott tájékoztatást. A Kárpát-medencei református egyházkerületek és egyházmegyék elnökségei a tanácskozás második napján a Dunántúli Egyházkerületet megalakító körmendi zsinat négyszázadik évfordulója alkalmából Körmendre is kilátogatnak. Itt egyházunk határon inneni és túli vezetői emlékmenettel, emléktábla-avatással és ünnepi istentisztelettel tekintenek vissza az egyháztörténeti jelentőségű eseményre.

Az egyházvezetőkből álló testület meghallgatta Szabó István dunamelléki püspök, az illetékes bizottság tagja beszámolóját a Heidelbergi Káténak az eredeti nyelvezethez hű, de korszerű szövegátdolgozásának munkáiról. A tanácskozáson határozat született arról, hogy a hitvallás négyszázötven éves jubileumát 2013-ban közös Zsinat összehívásával ünnepli meg, amely egyúttal megállapítja a dokumentum új, hivatalos fordítását. Az egyházvezetők felajánlották, hogy a magyar reformátusság ez alkalomból a Magyar Református Egyház preambulumában foglalt alapelvek és a történeti hagyomány szellemében a Heidelbergi Káté szlovák nyelvű újrafordítását és annak kiadását is finanszírozza.

Napirenden szerepelt a Szerbiai Református Keresztyén Egyház előterjesztése, amiben beszámolt a Partnerhilfe segély szétosztása körüli problémákról, kifogásolva a GK és a Magyarországi Református Egyház abban vállalt szerepét. A GK Elnöksége meghallgatta Hallgató Imre főgondok szóbeli kiegészítését az üggyel kapcsolatban, valamint elfogadta Ódor Balázs, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala külügyi irodavezetőjének jegyzőkönyvekkel alátámasztott tényszerű beszámolóját a segélyek elosztásának új rendjéről és az abban vállalt, a folyósítás fenntartása érdekében végzett közbenjáró tevékenységéről.

A GK Elnöksége a Magyarországi Református Egyház elnökségének felvetése és az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkészének írásos megkeresése nyomán felidézte a gyülekezet kialakulásának körülményeit, és részletesen elemezte annak jelenlegi jogi helyzetét. A vita részeként a GK-elnökség tagjai az Erdélyi Gyülekezettel való együttműködés lehetőségeiről egyeztettek, különös tekintettel a gyülekezet esetleges önálló egyházi bejegyzéséből adódó óhatatlan következményekre. Az elnökség tagjai megállapodtak abban, hogy a kérdés megnyugtató rendezése érdekében az Erdélyi Gyülekezettel egyházszervezeti kapcsolatban álló illetékes Királyhágómelléki Egyházkerület a szükséges lépéseket megteszi.

Zán Fábián Sándor a részegyházak választási törvényeivel kapcsolatban jogharmonizációs javaslatot tett, melynek első lépéseként a testület arra kéri a GK Egyházalkotmányi Bizottságát, hogy gyűjtse és hasonlítsa össze a részegyházak választási törvényeit, valamint vizsgálja meg, hogy melyik egyházban hogyan érvényesülnek a zsinat-presbiteri alapelvek. A kárpátaljai püspök utalt a 2010. őszi délvidéki rossz tapasztalatokra (bővebben: Isten segítségével rendet teremt, Megtartották a zsinatot a Délvidéken cikkekben), amelyekhez hasonlókkal szerinte nem lenne jó szembesülni a jövőben.

A Magyar Református Egyház hivatalos, reprezentatív magazinja, a Kálvincsillag tavalyi, hetvenezer példányban megjelent számának pozitív fogadtatásáról számoltak be az ülés résztvevői, akik a támogatás jelentős csökkentésével és támogatók bevonásával az újság további kiadása mellett döntöttek.
A tanácskozás témái között szerepelt még a Kijevi Magyarok Egyesülete kérése, miszerint ökumenikus templom és közösségi ház építéséhez várnák a Magyar Református Egyház segítségét az ukrán főváros zömében reformátusokból álló magyar közössége számára.
Elhangzott továbbá, hogy az Amerikai és Kanadai Magyar Lelkészegyesületek 2013. május 22–24. között Észak-Amerikában Magyar Református Diaszpóra Konferenciára szerveznek, ahova várják a GK Elnökségének tagjait is.

Szöveg: Kiss Sándor
Fotó: Kalocsai Richárd

Kapcsolódó írások:

 

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.