A morcos Petőfi

2020. március 14., címkék: horvátországi reformátusok

Március 15-én azért is hálát adnak a horvátországi magyar reformátusok, hogy még élnek magyarok a Drávaszögben és Szlavóniában. Az utolsó népszámlálás szerint tizennégyezer magyar él Horvátországban. Az egyik magyar falu Haraszti, ahol a helyi református gyülekezet kezdeményezésére néhány éve Petőfi-szobrot állítottak – akkor ez volt az első a vidéken. Megnéztük, mit jelent ez a szobor a helyi magyarságnak, és milyen szerepe van a gyülekezetnek a falu életében.

Keressük meg azt az egyet is!

2019. november 11., címkék: horvátországi reformátusok, gekib, szenn péter, ifi

„Arra kell hívnunk a fiatalságot, hogy együtt legyünk, tudjuk meghallgatni egymást és érezzük meg, hogy összetartozunk” – vallja Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) püspöke. A Kárpát-medencei református ifjúsági szervezetek képviselői idén ősszel Kopácson találkoztak, ahol megismerhették a Horvátországban élő reformátusok helyzetét is.

Megmaradásból és kiállásból jeles

2019. április 30., címkék: horvátországi reformátusok

„Isten megpróbált bennünket, de kegyelméből meg is tartott minket" – a délszláv háború ütötte sebek a mai napig gyógyulnak, de közel 30 év távlatából már tudnak hálával emlékezni a horvátországi magyar reformátusok. Szenn Péterrel, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspökével az április 27-i kórógyi és kopácsi ünnepség után beszélgettünk.

Boldogan élni, örömmel szolgálni

2018. január 25., címkék: horvátországi reformátusok, szenn péter

A régi rendet állítaná helyre a gyülekezetekben a horvátországi magyar reformátusok újonnan megválasztott és beiktatott püspöke. Szenn Péter azt szeretné, ha a parókiák újra a társadalmi élet központjai lennének, ahol legalább jó szót, de lehetőség szerint segítséget is kapnának az emberek. Úgy véli, ez akkor sikerülhet, ha az egyház hitelesen tudja közvetíteni a rá bízott tartalmat ebben a tartalmatlanná vált világban.

Istentől kapott hatalom

2018. január 19., címkék: püspökbeiktatás, horvátországi reformátusok, szenn péter

Feloldozni és gyógyítani – e kettőt együtt nevezte a tisztségébe január 19-én beiktatott horvátországi református püspök, Szenn Péter legfőbb feladatának dunamelléki szolgatársa, Bogárdi Szabó István.

Új püspököt választottak a horvátországi református egyház élére

2017. november 11., címkék: tisztújítás, szenn péter, horvátországi reformátusok

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház zsinata Szenn Péter református lelkészt választotta meg az egyház püspökének a drávaszögi Laskón szombaton.

Vitamininjekció

2016. szeptember 09., címkék: hálaadó istentiszetelet, bogárdi szabó istván, horvátországi reformátusok

Maroknyi magyar közösség küzd a fennmaradásért a délvidéki Karancson; a faluban szerda este hálaadó istentiszteletet tartottak a templom megújulásáért. Az ünnepségen Áder János magyar és Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő is részt vett. A Parókia Portál tudósítása.

Lelkésztalálkozó és konferencia Horvátországban

2015. június 18., címkék: horvátországi reformátusok, bölcskei gusztáv

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház által meghirdetett délvidéki lelkészek találkozójára Kórógyon került sor a múlt pénteken. Másnap pedig a sepsei kultúrotthonban Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora tartott előadást a több egyházközségből érkező híveknek.

A kálvinizmusról Harasztiban

2013. április 23., címkék: horvátországi reformátusok, huszár pál, reformátusok lapja

A kálvinizmusról tartott előadást Huszár Pál dunántúli főgondnok, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke Harasztiban. A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház tavaszi konferenciáját április 20-án rendezték meg a szlavóniai faluban.

A jövőnek vágyat kell ébresztenie, nem félelmet

2013. március 07., címkék: könyvbemutató, horvátországi reformátusok

Bemutatták az Egyházak Alsó-Baranyában és Szlavóniában című kötetet március 6-án, Budapesten a Hold utcai református templomban. Lábadi Károly néprajzkutató műve a horvátországi magyarság vallási néprajzi értékeinek és egyháztörténetének hiánypótló monográfiája.

Rajtunk a sor

2011. november 07., címkék: horvátországi reformátusok, csáti szabó lajos

Mielőbb szeretnének csatlakozni a Magyar Református Egyházhoz a horvátországi reformátusok – nyilatkozta a Reformátusok Lapjának Csáti Szabó Lajos, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) április 9-én megválasztott és október 29-én beiktatott új püspöke. Az egyházvezető hangsúlyozta, a meggyötört közösségben most az egybegyűjtés és megtartás ideje jött el.

Légy vigasztaló és építő püspök!

2011. október 30., címkék: püspökválasztás, horvátországi reformátusok, bogárdi szabó istván, csáti szabó lajos

Szombaton Laskón beiktatták hivatalába a horvátországi reformátusok új püspökét, Csáti Szabó Lajost, valamint új főgondnokát, Kel Józsefet. A háború, majd belső ellentétek tépázta kicsiny kálvinista közösség iránti támogatását kifejezendő az ünnepi alkalmon részt vettek a Kárpát-medence református egyházvezetői, Isten Igéjét Szabó István dunamelléki püspök hirdette.

Új partnerség

2011. október 30., címkék: szászfalvi lászló, horvátországi reformátusok

Az új horvátországi református egyházvezetők szombati beiktatását a magyar kormány képviseletében megtisztelte jelenlétével Szászfalvi László egyházi, civil és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkár is. A református lelkipásztor úgy véli, a törvényes választás és a Kárpát-medencei egyházvezetők jelenléte egyrészt legitimálja az új helyzetet, másrészt erősíti az egységesülési folyamatot.

Először járt Horvátországban a Generális Konvent Elnöksége

2011. október 28., címkék: generális konvent elnöksége, püspökválasztás, horvátországi reformátusok

A horvátországi Laskón tartotta idei negyedik ülését a Kárpát-medencei református egyházak vezetőit tömörítő testület. A Generális Konvent Elnöksége abból az alkalomból látogatott a kicsiny magyar közösséghez, hogy beiktatják új püspökét, Csáti Szabó Lajost. A GK Elnöksége a péntek délutáni tanácskozáson a Magyar Református Egyház 2012-es költségvetéséről tárgyalt.

A Kárpát-medencei reformátusság szerves része vagyunk

2011. június 21., címkék: generális konvent, horvátországi reformátusok, Háttér, temesvár, csáti szabó lajos

A Generális Konvent elnökségének meghívására a testület június 21–22-i temesvári ülésére ellátogattak a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház küldöttei is: Csáti Szabó Lajos püspök, valamint Szenn Péter missziói előadó. Kérdéseinkre a közösség áprilisban megtartott zsinatán megválasztott új egyházvezető válaszolt.

A Kárpát-medencei reformátusság is készül a népszámlálásra

2011. április 15., címkék: népszámlálás, református egység napja, hatodik református világtalálkozó, magyar református egyház, horvátországi reformátusok

A Református Egység Napja ünnepi előkészítése volt a Generális Konvent Elnöksége csütörtökön és pénteken zajló tanácskozásának fő témája. A felvidéki Deregnyőn ülésező testület határozott arról is, hogy levélben fordul Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Kárpát-medencei magyar reformátusságot érintő kérdések megvitatását kezdeményezve.

Nem csak két-három ember az egyház vezetésének a letéteményese

2011. április 11., címkék: horvátországi reformátusok, csáti szabó lajos, Határon túl, interjú, kel józsef

Van remény a horvátországi reformátusok egységének a helyreállítására a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) új elnöksége szerint. Csáti Szabó Lajos püspököt és Kel József főgondnokot a zsinati ülés után egyházvezetői terveikről kérdeztük interjúnkban.

Új vezetőket választottak a horvátországi reformátusok

2011. április 11., címkék: püspökválasztás, Határon túl, horvátországi reformátusok

Hat év után zsinatot tartott a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház április 9-én Laskón. A tanácskozáson új tisztségviselőket választottak. A testület a HRKKE Zsinati Tanácsának március 18-i ülésén kelt ajánlását elfogadva püspöknek a korábbi baranyai esperest, Csáti Szabó Lajos laskói lelkipásztort, főgondnoknak pedig Kel József kórógyi presbitert választotta meg.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.