Vita arról, ami nincs?

2020. március 26., címkék: fazakas sándor, bogárdi szabó istván, Bogárdi Szabó István

„Lelkészeink tehát most, jobb híján, digitálisan erednek széledező nyájuk nyomába, s így szeretnének közösségben lenni velük ebben az átmeneti és rendkívüli időben" – Bogárdi Szabó István püspök gondolatai az internetes istentiszteletek és gyülekezeti alkalmak teológiai kérdéseiről.

Díszdoktori címet kapott Fazakas Sándor

2017. november 03., címkék: kitüntetés, fazakas sándor

A protestáns teológiai és etikai gondolkodás fejlődésében és közvetítésében vállalt kiemelkedő szerepéért, az európai etnikumok és felekezetek megbékélését szolgáló szakirodalom gazdagításáért, valamint a református teológiai oktatás professzionális fejlesztésében vállalt szolgálatáért díszdoktori címet kapott Fazakas Sándor a Babeş-Bólyai Tudományegyetemen. A debreceni egyetemi tanár, tiszántúli református lelkipásztor október 26-án vette át az elismerést Kolozsváron.

Vétkeztünk…

2017. június 14., címkék: múltfeltárás, interjú, fazakas sándor, könyvbemutató

„Vétkeztünk... Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében" címmel jelent meg Fazakas Sándor legújabb könyve. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanárát az egyház bűnökkel terhes múltjával és azok jelenbeli következményeivel való szembenézéséről kérdezték.

Szembenézés az egyház bűneivel

2017. június 08., címkék: fazakas sándor, ajánló, könyvbemutató

Budapesten és Debrecenben mutatták be Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanárának legújabb könyvét, „Vétkeztünk... Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében" címen.

Mert ti is jövevények voltatok…

2016. február 24., címkék: teológia, fazakas sándor, migráció, szociáletika

„Amennyiben a jelenlegi menekültválság valóban komplex történelmi-társadalmi, ugyanakkor globális kiterjedésű és korszakalkotó esemény, a reformátori teológia ideológia-kritikai potenciálja újból szóhoz kell, hogy jusson." Migrációval kapcsolatos egyházi állásfoglalások a mérlegen – Fazakas Sándor teológiai-etikai szempontú helyzetértékelése.

Nemcsak az „ügynökökről”!... Régi és új döntések teológiai látás nélkül?

2014. november 12., címkék: múltfeltárás, fazakas sándor, reformátusok lapja, konferencia, megbékélés

Szempontok a múltfeltárás, az emlékezés és a megbékélés kérdéséhez a Magyarországi Református Egyházban – Fazakas Sándor gondolatai.

Presbiteri, püspöki vagy milyen rendszerű a magyar református egyház?

2014. szeptember 17., címkék: tisztújítás, egyházi választások, fazakas sándor

2015-ben a Magyarországi Református Egyházban (MRE) új egyházkormányzati ciklus lép életbe, ez ad aktualitást a címben szereplő – Révész Imre által már nyolcvan éve megfogalmazott – kérdésnek. Tanulmányában Dr. Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára az MRE mai működését veti össze a Kálvinnak az egyházról szóló tanításával.

„Könyörületesség – na és?”

2014. március 23., címkék: német protestáns egyház (ekd), fazakas sándor

E provokatív mottó jegyében nyitotta meg a Kurhessen-Waldeck-i Tartományi Egyház a „Reménység Kelet-Európáért" (Hoffnung für Osteuropa) című segélyakció programját egy németországi szakmai fórumon. A március 8-i marburgi nyitó előadást Fazakas Sándor szociáletikus, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára tartotta „Mert a szegény nem fogy el a földről (5Móz 15,11). Egyház és állam szociális felelőssége Európában" címmel.

A múltfeltárás tovább halad

2012. szeptember 06., címkék: múltfeltárás, fazakas sándor

„A megbékélésnek egzisztenciális jelentősége van minden társadalom számára" - hangsúlyozta a német diktatúrák feldolgozására létrehozott szövetségi alapítvány elnöke, Anna Kaminsky Berlinben a több mint 200 meghívott vendég előtt, a kulturális emlékezet egyik fő helyszínén, a Szent-Erzsébet templomban. Az augusztus 28-án rendezett est fő előadója Fazakas Sándor professzor, a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet vezetője volt.

Magyar kérdések a német egyházi központban

2012. május 22., címkék: német protestáns egyház (ekd), fazakas sándor

„Egyház−állam−társadalom! Mi a helyzet Magyarországon?" címmel tartott előadást Dr. Fazakas Sándor, a Debreceni Hittudományi Egyetem volt rektora a Németországi Evangélikus Egyház (EKD) Kelet-Közép-Európa Konferenciáján, 2012. május 9-én Hannoverben, az EKD központjában.

A Karácsony Isten páratlan beavatkozása a világ sorsába

2011. december 24., címkék: karácsony, interjú, Advent 2011, fazakas sándor

Krisztus kettős természetének titka sokkal inkább a vita tárgya volt és maradt mind a mai napig – állítja a Fazakas Sándor teológus, egyetemi tanár. A Debreceni Hittudományi Egyetem (DRHE) szociáletikai tanszékének vezetője a karácsony fő teológiai vonatkozásai kapcsán azt mondta, az által, hogy Isten Fia egészen emberré lett, sorsközösséget vállalt az emberrel. Viszont az inkarnáció értelmében az emberrel való sorközösség nem áll meg a szolidaritásvállalás szintjén, hanem az ember Isten előtti helyére és megigazítására tekint.

Egy pápalátogatás margójára

2011. november 25., címkék: ökumené, ökumene, xvi. benedek pápa, fazakas sándor, Ökumené

XVI. Benedek pápa 2011. szeptember 22. és 25. között első hivatalos látogatásra érkezett hazájába, Németországba. Mit láthat az eseménysorozatban a protestáns teológus, a református keresztyén ember? Dr. Fazakas Sándor gondolatai a látogatás jelentőségéről.

Kálvin szociáletikájának aktualitása

2011. október 31., címkék: fazakas sándor, reformáció, Reformáció hónapja, reformáció hónapja

Kálvin János nem írt formai és tartalmi szempontból rendszerbe foglalt szociáletikát, de genfi működésének mindkét időszakában (1536-38 és 1541-64) jelentősen járult hozzá a városállam társadalmi és gazdasági rendjének átalakításához. Fazakas Sándor Kálvin szociáletikája című tanulmányának bevezetőjét és a harmadik fejezet három alfejezetét közöljük. A teljes írás megjelent a Confessio c. folyóirat 2009/1-es számában.

Fazakas Sándor, a DRHE volt rektorának münsteri tanulmányútja

2011. október 03., címkék: Hírek, fazakas sándor, európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce)

Az Alexander Humboldt Alapítvány ösztöndíjasaként érkezett Fazakas Sándor a Vesztfáliai Wilhelm Egyetemre (WWU). A 2005 és 2011 között a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektoraként tevékenykedő teológus egy évig kutat Münsterben.

Református rektor előadása Bonnban

2011. július 06., címkék: bonn, fazakas sándor, előadássorozatok

Dr. Fazakas Sándor, a Debrecenei Református Hittudományi Egyetem rektora a Bonni Egyetem Protestáns Teológiai Fakultásán tartott előadást 2011. június 28-án „Barth Károly és magyar barátai – Barth és a magyar református teológia” címen.

Történelmi igazság csak az lehet, amit nem felejtünk el – a konferencia harmadik napja

2011. március 14., címkék: tudományos konferenciák, múltfeltárás, fazakas sándor, közép-európa

„A történelem nyitott. Tehát nem az a baj, ha a történelem többféle olvasatú, hanem az, ha valaki egy olvasatot kizárólagossá akar emelni. Az egyház a múltat is a bűn és kegyelem, az ítélet és a szabadítás összefüggésében szemléli” – mondta Fazakas Sándor a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora az Egyházak szerepe a társadalmi megbékélésben Közép-Kelet-Európában" címet viselő konferencia utolsó napján. Az ökumenikus konferencia célja az volt, hogy párbeszédet kezdeményezzen a magyarországi történelmi egyházak, valamint a romániai, szerbiai és szlovákiai egyházak között.

A természetnek önmagában is van értéke

2011. február 16., címkék: környezetvédelem, új alkotmány, fazakas sándor

Az egyházak az alkotmányozás folyamatához, ennek során a környezettudatos életszemlélet kialakításához a természettel való kapcsolat spirituálisának megélésével járulhatnak hozzá – mondta Fazakas Sándor az egészséges környezethez való jog alkotmányos megjelenítéséről tartott nemzetközi konferencián.

Karácsony Sándor emlékülés a Debreceni Református Kollégiumban

2010. június 14., címkék: debreceni kollégium, karácsony sándor, fazakas sándor, megemlékezés, Hírek

A Debreceni Református Kollégium tanintézményei június 9-én, közös nevelői értekezlet keretében, Karácsony Sándor emlékülést tartottak az Oratóriumban.

Minden embernek majd a végső bírói szék előtt kell megállnia

2010. június 07., címkék: múltfeltárás, interjú, Háttér, tényfeltáró történész bizottság, fazakas sándor

A múlt feltárása és megismerése, majd megítélése a református egyházban nem merülhet ki néhány szenzációs eset leleplezésével, listák állításával, féligazságok megszellőztetésével – mondta Fazakas Sándor, a debreceni teológia rektora abból az apropóból, hogy a Zsinat legutóbbi ülésén döntött a múltfeltárás rendjéről.

Összehangolt és átjárható továbbképzések

2010. március 02., címkék: Háttér, fazakas sándor, zsinat, tanulmányi és teológiai bizottság (zsinat)

A továbbképzésekre a lelkészeknek is szükségük van, csakúgy mint az orvosoknak, vagy a jogászoknak – mondta Fazakas Sándor. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Teológiai Bizottságának elnöke szerint ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a lelkésztovábbképzést országosan egységes szempontrendszer szerint szervezzék meg. Február végén jött létre az Országos Továbbképzési és Koordinációs Testület, amelynek egyházkerületenként két-két delegált tagja van.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.